Disclaimer

Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de bij de koop-aannemingsovereenkomst behorende verkoopbrochures en/of bestektekeningen hebben de juridische status van contractstuk. De hier gepresenteerde informatie is van deze contractstukken afgeleid, maar heeft niet diezelfde juridische status.

De informatie en documentatie op deze site is bedoeld om geïnteresseerden te bewegen om met de bemiddelaar, makelaar en/of bouwer/ontwikkelaar in gesprek te treden.

Aan het beheer van deze website wordt grote zorg en aandacht besteed. Toch is het mogelijk dat de site onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. De rechthebbenden van deze site zullen niet aansprakelijk zijn voortechnische of redactionele fouten of omissies die op de site voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.


Neem contact op!

Bel: (050) 547 22 22 Aanmelden nieuwsbrief Zoek een locatie Stuur een email
Translate this site in: